Tháng Chín 26, 2023

giấc mơ tái sinh

chủ đầu thai cao hay thấp

Luân hồi cho biết số phận cao hay thấp.

Nằm mơ thấy mình tái sinh trong gia đình quyền quý nghĩa là bạn vẫn chưa thể thoát khỏi danh lợi, chưa thể đối đãi với danh lợi một cách chính xác. Tại thời điểm này, bạn càng muốn nhiều, bạn càng có ít, và bạn sẽ nghèo trong cuộc sống thực.

Mơ thấy mình tái sinh trong một gia đình nghèo khó nghĩa là không sợ nghèo khó, không cần khổ cực nên sẽ giàu có. (Chòm sao www.zuixingzuo.net)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *