Tháng Chín 26, 2023

giấc mơ bàn thờ

Một hoạt động tế lễ được sử dụng để cảm ơn các vị thần.

Hình ảnh tôn giáo, nhìn thấy bàn thờ trong giấc mơ có nghĩa là một nhu cầu cấp thiết để thoát khỏi một tình huống quan trọng hơn bên. Nói chung, bàn thờ có nghĩa là tín ngưỡng tôn giáo. Đó là một cái bàn dùng để suy ra Bí tích Thánh thể, hoặc để biểu thị sự thuộc về nhau. Biểu tượng này cũng thường được sử dụng để biểu thị sự tách biệt giữa cõi vật chất và tinh thần.

Theo quan điểm tâm lý, bàn thờ có nghĩa là người nằm mơ tự nguyện hoặc bị bắt buộc phải thực hiện việc cúng tế. Các hoạt động tế lễ, thờ cúng phải được tổ chức công khai, có như vậy mới được công nhận. (Chòm sao www.zuixingzuo.net)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *