Tháng Chín 27, 2023

khấu đầu

Nằm mơ thấy mình đang lạy người là điềm may mắn.

Công tước Chu ban đầu giải thích những giấc mơ:

Cúi chào mọi người, mọi thứ đều tốt. “Chu Công giải mộng”

Người mơ mộng quỳ lạy. Bất kể bạn quỳ lạy hay cảm ơn, Chúa đều được tôn vinh và vui vẻ. “Thư ký của những giấc mơ tan vỡ”

Người trong mộng đến bái lạy, Chúa là điềm lành. “Thư ký của những giấc mơ tan vỡ”

Nằm mơ thấy mình đang quỳ lạy mọi người. Đó là một dấu hiệu của sự may mắn. Đối với những người mơ ước, mọi thứ sẽ thịnh vượng và mọi thứ sẽ suôn sẻ. “Giấc mơ tan vỡ · Thư ký”

Nằm mơ thấy mình đang khấu đầu là vì người khác. “Cuốn sách giấc mơ Đôn Hoàng”

Nằm mơ thấy vái lạy, lo việc chính sự. “Cuốn sách giấc mơ Đôn Hoàng”

Nằm mơ thấy mình đang lạy người có nghĩa là cái gì cũng biết. “Cuốn sách giấc mơ Đôn Hoàng”

Nằm mơ thấy người ta đang khấu đầu cho biết công việc làm ăn sẽ đi xa. “Cuốn sách giấc mơ Đôn Hoàng”

Cúi đầu trong mơ. Người nằm mơ dập đầu xin mời, hoặc ra hiệu, hoặc đúng, hoặc cảm ơn, hoặc khấu đầu, hoặc khấu đầu, tất cả đều được tôn vinh và lễ hội. Người nằm mơ dập đầu chào tạm biệt, hoặc khấu đầu, hoặc khấu đầu, hoặc khấu đầu, tất cả đều là điềm gở. Nằm mơ thấy dập đầu, tụ tập người dập đầu chào đón mình, thì nên chiếm vì vị trí của nó. Nằm mơ thấy mình đang vái lạy người khác, tích đức sẽ giúp ích, sinh khí sẽ được kích hoạt, mọi việc sẽ phát đạt, mọi việc hanh thông, là giấc mơ của sự may mắn. “Giấc mơ Lin Xuan Jie” (Chòm sao www.zuixingzuo.net)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *