Tháng Chín 29, 2023

mơ thấy bồn tiểu

Nằm mơ thấy bồn tiểu cho thấy cuộc sống gia đình bạn sẽ lục đục.

Bản gốc Chu Công giải mộng:

Nằm mơ thấy bồn tiểu. Nằm mơ thấy bồn tiểu cho biết làm việc gì cũng thuận lợi. Nằm mơ thấy bồn tiểu bị hỏng là quý nhân đang vội. Nằm mơ thấy bồn tiểu bỏ vào trong chăn là chúa có bệnh. Nằm mơ thấy đặt bồn tiểu cạnh gối, Chúa có đồ ăn và rượu. Người mơ đi với bồn tiểu, Kat. “Giấc mơ Lin Xuan Jie” (Chòm sao www.zuixingzuo.net)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *