Tháng Chín 23, 2023

giấc mơ phù thủy

Nằm mơ thấy thầy phù thủy là biểu tượng của cái ác nhưng mana. Những người khác nhau mơ thấy phù thủy với những ý nghĩa khác nhau. Các kỹ thuật viên của công ty nói chung mơ thấy một phù thủy, và họ sẽ hoạt động tốt hơn trong công việc và đổi mới công nghệ trong tương lai. Kỹ tính như công chức mơ thấy phù thủy sẽ tính toán sai lầm vì âm mưu và thủ đoạn, cùng lắm là tự bắn vào chân mình.

Chính trị gia mơ thấy phù thủy, họ sẽ hãm hại người khác và cuối cùng là hại người và hại mình. Nằm mơ thấy thầy phù thủy làm phép cho thấy bạn sẽ rơi vào bẫy do người khác giăng ra.

Công chức mơ thấy thầy phù thủy thì sẽ vì âm mưu và thủ đoạn mà tính toán sai lầm, cùng lắm là tự bắn vào chân mình.

Công nhân kỹ thuật mơ thấy phù thủy và sẽ tạo ra những phát minh trong công việc.

Nằm mơ thấy thầy phù thủy đang bay cho thấy bạn sẽ đạt thành tích tốt trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Nằm mơ thấy thầy phù thủy đang chửi rủa sẽ có vấn đề về tinh thần.

Nằm mơ thấy thầy phù thủy làm phép cho thấy bạn sẽ rơi vào bẫy do người khác giăng ra.

Nằm mơ thấy thầy phù thủy đang chửi rủa sẽ có vấn đề về tinh thần.

Bản gốc Chu Công giải mộng: (Chòm sao www.zuixingzuo.net)

Meng Wu muốn các nhà sư và đạo sĩ chia rẽ. Giấc mơ này nói về sự hao tán của cải, của cải, nên dựa vào lời nói và việc làm của người ta mà suy luận cẩn thận thì mới là điềm lành. “Giấc mơ Lin Xuan Jie”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *