Tháng Chín 29, 2023

mơ thấy số điện thoại

Nằm mơ thấy số điện thoại ngụ ý rằng bạn đang muốn liên lạc với ai đó. Con người này thể hiện qua con số, nếu bạn nằm mơ không rõ là ai thì con số đó có ẩn ý về thông tin mà người này cho bạn như ngày sinh nhật, hoặc những con số khác liên quan đến người này. Ví dụ, tháng 12 năm 86 và tháng 5 năm 81, liệu có mối liên hệ nào giữa việc này không. Nếu bạn nằm mơ thấy số điện thoại của ai đó thì hoàn toàn có khả năng con số này được ấn tượng từ nơi khác và được thần thức ngẫu nhiên thêm vào đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *